Kontakt

Dodano 2015-04-23 19:42 przez Marcin

Komendant Hufca Opole

hm. Piotr Laskowski

adres: ul.Oleska 70  (Cieplak) 45-222 Opole

e-mail: opole@zhp.pl

tel. 502 030 166

Zastępca Komendanta Hufca

hm. Krystyna Zabilska

e-mail:

tel.

Zastępca Komendanta Hufca

phm. Anna Turek

e-mail:

tel. 535 137 789

 

Administrator witryny

HO Tomasz Kosek

e-mail: kosektomasz96@gmail.com

o Hufcu

Dodano 2015-04-23 19:42 przez Marcin

Nr konta bankowego: 30 1540 1229 2055 4605 8223 0001

Komenda Hufca ZHP Opole

ul. Oleska 70/102

45-222 Opole

Chorągiew

Dodano 2015-04-23 19:41 przez Marcin
Chorągiew Opolska ZHP ( dawniej Opolska Chorągiew ZHP) istnieje na Opolszczyźnie od ponad 50 lat i szczyci się bogatą tradycją oraz poczuciem wspólnoty regionalnej. Harcerze z naszych hufców związani są silnie z historią oraz potrzebami naszego regionu. Gotowi są w każdej chwili do pełnej mobilizacji, czego przykładem była pomoc w walce z żywiołem podczas powodzi w 1997 r. To harcerze i harcerki oraz instruktorzy i instruktorki Opolskiej Chorągwi ZHP zorganizowali się w niezwykle szybki i profesjonalny sposób do konkretnych działań, mających na celu niesienie pomocy poszkodowanym podczas powodzi. W dowód uznania dla ich dokonań w tamtym okresie Opolska Chorągiew ZHP otrzymała tytuł ?Najlepszej Organizacji Pozarządowej roku 1997?. Po latach skutecznej i pożytecznej dla regionu pracy wychowawczej przyszły gorsze chwile, które doprowadziły do rozwiązania naszej struktury. Kolejny raz wspólnym wysiłkiem odbudowujemy chorągwiane środowisko dla dobra naszych wychowanków ? zuchów i harcerzy. 29 lutego 2008 roku powołana została na nowo Chorągiew Opolska ZHP i  budujemy naszą harcerską wspólnotę kontynuując najlepsze tradycje opolskich zuchów, harcerzy i instruktorów. Jesteśmy obecnie jedną z najmniejszych chorągwi w Związku Harcerstwa Polskiego. Liczymy obecnie  1609 członków zrzeszonych  w 9 hufcach pracujących w 111 gromadach, drużynach, klubach specjalnościowych i kręgach. Od 2008 roku staliśmy się aktywnym organizatorem różnorodnych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z samorządem lokalnym i wojewódzkim. Nasze projekty wspierane były przez:
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2008-2014)
 2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( 2012)
 3. Ministerstwo Obrony Narodowej (2012)
 4. Kuratorium Oświaty w Opolu (2008-2013)
 5. Program ?Młodzież w Działaniu? ( 2011-2013)
 6. Program ?Leonardo da Vinci? (2013)
 7. Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia (2013)
Nasze kluczowe projekty:
 1. Zlot Chorągwi Opolskiej ZHP (2009, 2011, 2013)
 2. Złaz na Górze św. Anny (2011)
 3. Europejski Tydzień Młodzieży na Opolszczyźnie (2011, 2013)
 4. Granatowa Wyprawa (2012, 2013)

Link do strony Chorągwi Opolskiej: http://www.opolska.zhp.pl