Kapituła Stopni Wędrowniczych

Przewodniczący
Kapituły Stopni Wędrowniczych

pwd. Piotr Mnich
ksw@opole.zhp.pl

Członek
Kapituły Stopni Wędrowniczych

phm. Jakub Lasek