Zgłoszenie biwaku

Zgłoszenia biwaku w pierwszej kolejności należy dokonać w formie elektronicznej na 10 dni przed biwakiem. W tym celu należy przesłać wszystkie uzupełnione dokumenty na adres opole@opolska.zhp.pl. W ciągu 1-2 dni od przesłania dokumentów Komendantka Hufca prześle informację zwrotną dot. zgody na biwak.

W czwartek* przed biwakiem należy przyjść razem z podpisanymi oryginałami dokumentów do hufca w celu pobrania zaliczki oraz uzyskania pisemnej zgody na wyjazd.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia biwaku:

  1. Karta zgłoszenia biwaku
  2. Lista uczestników biwaku
  3. Plan zajęć podczas biwaku
  4. Preliminarz biwaku
  5. DSCZ

*Dyżur Komendantki i Skarbnik hufca odbywa się w każdy czwartek w godzinach 17:00-18:00.