Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

phm. Rafał Janowski
rafal.janowski@zhp.net.pl

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
phm. Jerzy Korwin-Małaczyński
Członkini
Komisji Rewizyjnej
hm. Krystyna Zabilska
Członkini
Komisji Rewizyjnej
phm. Anna Markuszewska-Łabudzińska
Członkini
Komisji Rewizyjnej
pwd. Anna Antosiewicz