Zjazd Sprawozdawczy Hufca – materiały zjazdowe

Druhny i Druhowie,

materiały zjazdowe znajdziecie w dedykowanym folderze na OneDrive. Zachęcam do zapoznania się z załączonymi tam dokumentami:

  • sprawozdanie Komendy Hufca
  • sprawozdanie i wniosek o absolutorium Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  • opinia Komendy Chorągwi Opolskiej
  • regulamin i porządek obrad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *